Lifework Leadership trainings programma in Amsterdam

Toerusten van professionals en ondernemers voor invloed in van stad / maatschappij

Om de zegen van Gods Koninkrijk tastbaar en beschikbaar te maken in de haarvaten van de maatschappij is het van groot belang dat leiders van invloed toegerust en bemoedigd te worden om hier een belangrijke rol in te vervullen.

Daarom biedt ACCL vanaf september 2020 een unieke training aan voor ondernemers en professionals, gericht op het integreren van roeping, geloof en werk. Het is bedoeld voor ondernemers en zakelijke professionals die er naar verlangen om hun gaven, talenten en hun invloed in te zetten tot eer van God en om gebruikt te worden t.b.v. de uitwerking van het Koninkrijk van God in de maatschappij / stad. Dit programma faciliteert een 9 maanden durend proces van ontwikkeling in het verstaan van de persoonlijke roeping en missie en hoe dit te vertalen in alle aspecten van het leven, inclusief werk / onderneming.

Lifework Leadership is ontwikkeld in de US en heeft zich al jaren lang bewezen als levensveranderende training voor leiders in de maatschappij.  De City Changers beweging heeft het programma internationaal uitgerold en werkt met Urban Life en ACCL samen om dit in Amsterdam aan te bieden.

Tijdens de training worden leiderschapsprincipes en inspiratie gehaald uit het leven van Jezus en uit dat van de apostel Paulus. Ook worden case studies besproken en delen sprekers uit Nederland en daarbuiten uit hun eigen leven en ervaring.

Een van de meest krachtige onderdelen van deze training is het optrekken met een cohort van gelijkgestemde christelijke maatschappelijke leiders en ondernemers samen met een aantal kerkleiders, met elkaar optrekken en delen. Hierdoor ontstaan duurzame vriendschappen een hecht netwerk van leiders van invloed en visie voor de stad wordt gebouwd.

Voor meer informatie zie de Lifework leadership Amsterdam website

Of schrijf een email aan p.brinksma@gmail.com

 

ACCL gebedssamenkomsten in 2020

ACCL gebedssamenkomsten 2020

ACCL-leiders hebben dit jaar een aantal bijeenkomsten gepland om in eenparigheid te bidden voor de stad in 2020. Bedoed voor kerkleden en kerleiders van gemeenten in Amsterdam. Deze gebedsavonden zijn zeer emoedigend en een  concrete uiting van samenwerking in de stad!

 • 27 juni, 19:00 VEG Diemen, Schoolstraat 8-10, Diemen
 • 9 october, 19:00 Maranatha ministries, Cabotstraat 33, Amsterdam

Kom en neem mensen uit je kerk / netwerk mee!

Mocht het op deze data nog niet mogelijk zijn door Corona maatregelen om deze bijeenkomsten te organiseren, zullen we alternatieven bekend maken.

ACCL prayer gatherings 2020

ACCL leaders have planned a number of meetings this year to pray in one accord for the city in 2020. These events are intended for church members and church leaders from churches in Amsterdam. Welcome to this encouraging and tangible expression of cooperation in the city!

 • June 27, 19:00 VEG Diemen, Schoolstraat 8-10, Diemen
 • October 9, 19:00 Maranatha ministries, Cabotstraat 33, Amsterdam
  Please join and bring people from your church / network

In case organizing these meetings is not possible due to Corona measures, we will publish alternatives.

ACCL Amsterdam Ontmoetingsdiner voor leiders 2019

De ACCL verwelkomt voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad voor een “fellowship-diner” op 25 oktober 2019. Het doel van dit diner is, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

In 2018 zijn we begonnen met het eerste ACCL Fellowship Diner en dit werd erg gewaardeerd door de deelnemende leiders. We zijn van plan om van dit diner een jaarlijks evenement te maken, waar leiders van kerken en christelijke organisaties uit alle achtergronden, netwerken en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar organiseren we ook de ACCL Amsterdam Summit 2019 gedurende de dag van 25 oktober. Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement (klik hier voor info en registratie), maar als je ervoor kiest om de Summit niet bij te wonen, ben je van natuurlijk wel harte welkom om deel te nemen aan het ACCL fellowship diner. Dit jaar is het programma als volgt:

Programma

17:00 -17:30 inloop / registratie
17:50  welkom en introductie van het programma
18:00 – 19:30 diner / persoonlijke interactie aan de tafels
19:30 -20:45

 • een korte samenvatting van de ACCL Amsterdam city Summit, acties en toekomstige stappen
 • diverse rapporten over activiteiten van kereken bewegingen en bedieningen in Amsterdam
 • uitwisseling van informatie en gebed

20:45 -21:30 tijd voor netwerken en ontmoeting
21:30 einde van het event

Locatie

Het diner wordt georganiseerd in de Dominion Center Ellermanstraat 30 Amsterdam, 1114 AK (goede verbindingen met het openbaar vervoer).

Wie is uitgenodigd

Het diner is voor predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en voor leiders die een christelijke organisatie of bediening leiden, met een visie om Amsterdam te bereiken en te dienen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Wij verwelkomen max. 2 voorgangers / leiders per organisatie en hun echtgenoten

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden als u zich vóór 20 oktober 2019 registreert – u kunt het onderstaande formulier gebruiken. We zullen tijdens het evenement de mogelijkheid bieden om een vrijwillige financiële bijdrage aan het evenement te leveren. Als uw kerk of organisatie bereid is het evenement te sponsoren, neem dan contact met ons op voor informatie. We zien ernaar uit u te ontmoeten op 25 oktober.

Het ACCL team


REGISTRATION

 

 

 

ACCL Amsterdam City Fellowship Dinner 2019

The ACCL welcomes pastors and leaders of Christian ministries and organizations in the city for a fellowship dinner on October 25, 2019. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company, to strengthen the bond of unity, facilitate fellowship and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

In 2018 we started with the first ACCL Fellowship Dinner and this was deeply appreciated by the participating leaders. We intend to make this dinner an annual event, where leaders from churches and Christian organizations from all backgrounds, networks, and cultures can meet each other and fellowship. This year we also host the ACCL Amsterdam Summit 2019 during the day of the 25th of October. You are invited to join this event (click here for info and registration), but if you chose not to attend the summit you are most welcome to join the ACCL fellowship dinner. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk-in / registration
17:30  welcome and introduction of the  program
18:00 – 19:30 diner / personal interaction around the tables
19:30 -20:45

 • a brief summary of the  ACCL Amsterdam city Summit, actions, and future steps
 • various reports on movements and ministries in Amsterdam
 • exchange of information and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship
21:30 closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominion Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a Christian organization or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors/leaders per organization and their spouses

Costs

The dinner is offered to you for free when you register before October 20, 2019 -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a voluntary financial contribution to the event. In case your church or organization is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meeting you on October 25.

the ACCL team


REGISTRATION

 

 

 

ACCL gebedsbijeenkomsten in 2019

ACCL gebedssamenkomsten 2019

ACCL-leiders hebben dit jaar nog 2 bijeenkomsten gepland om in eenparigheid te bidden voor de stad in 2019. Bedoed voor kerkleden en kerleiders van gemeenten in Amsterdam. Bemoedigend en een  concrete uiting van samenwerking in de stad!

 • 21 juni 19:30 God’s Embassy, Ellermanstraat 30, Duivendrecht 19:30 uur
 • 4 oktober 19:30 Victory Outreach Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 117. 19:30 uur
  Kom en neem mensen uit je kerk / netwerk mee

!

ACCL prayer gatherings 2019

ACCL leaders have planned two more meetings this year to pray in one accord for the city in 2019. This event is intended for church members and church leaders from churches in Amsterdam. Welcome to this encouraging and a tangible expression of cooperation in the city!

 • June 21, 19:30 God’s Embassy, Ellermanstraat 30, Duivendrecht
 • October 4, 19:30 Victory Outreach Amsterdam, H.J.E. Wenckebachweg 117.
  Please join and bring people from your church / network

ACCL Amsterdam Pastors and Leaders Dinner 2018

The ACCL welcomes pastors and leaders of christan ministries and organisations in the city for a fellowship dinner. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company,  to strengthen the bond of unity, facilitate meeting and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

We hope to shape this into a anual event where leaders from churches and christian organisations from all backgrounds, networks and cultures can meet eachother and fellowship. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk in / registration

17:30  welcome and introduction of the  program

18:00 – 19:30 diner / personal interaction arround the tables

19:30 -20:45

 • various reports on movements an ministries in Amsterdam
 • follow up of the  ACCL Amsterdam city consultation en future vision and plans
 • exchange of information and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship

21:30 uur closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominian Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a christian organisation or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors / leaders per organisation and their spouses

Costs

The dinner  is offered to you for free when you register before October 10, 2018 -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a vollentary financial contribution for the event. In case your church or organisation is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meet you on October 19.

the ACCL team


REGISTRATION

 

ACCL Amsterdam voorgangers- & leidersdiner

De ACCL heet voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad van harte welkom voor een fellowship diner. Het diner is bedoeld om de band van eenheid te versterken, ontmoeting en kennismaking te bevorderen, nieuws en plannen te delen en natuurlijk om gezellig en lekker te eten.

We hopen van dit event een jaarlijkse traditie te maken waarin christelijke leider van alle achtergronden, culturen en netwerken elkaar kunnen onmoeten. Het programma ziet er globaal als volgt uit

Programma

17:00 -17:30 uur inloop

17:30 uur  welkom en introductie programma

18:00 – 19:30 uur diner / persoonlijke ontmoeting rond de tafels

19:30 -20:45

 • diverse verslagen over beweging en bedieing in  Amsterdam
 • uitwerking ACCL Amsterdam city consultation en visie voor de toekomst
 • uitwisseling en gebed

20:45 -21:30 netwerk / ontmoeting

21:30 uur afsluiting

Locatie

Het diner wordt gehouden in het Dominian Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (heel goed bereikbaar met openbaar vervoer)

Voor wie

Het diner is bedoeld voor voorgangers van kerken in Amsterdam en voor eindverantwoordelijke lieders van christelijke bedieningen of organisaties met een visie voor, en dienstbaarheid aan de stad vanuit de inspiratie van het evangelie. Per kerk of organisatie max 2 leiders eventueel met hun partners.

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden door het ACCL, mits u zich voor 10 oktober registreerd. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier (KLIK HIER). U wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de avond om een vrijwillige bijdrage te geven. Indien uw kerk of organisatie ACCL wil sponsoren neem dan contact met ons op, voor bank informatie.
We zien er naar uit u te ontmoeten op 19 oktober

ACCL team


Registratie

 

Gebedsmeeting voor de stad 27 Januari 2018

Hartelijk welkom op de jaarlijkse gebedsmeeting voor de Amsterdam voor voorgangers en leiders, op 27 januari 2018.

Warm invitation for the yearly pastors / leaders prayer meeting for the Amsterdam
on January 27, 2018

Ook dit jaar nodigen wij de voorgangers van Amsterdam uit voor een tijd van gebed voor de stad. U bent van harte welkom met uw partner en mede gemeente leiders voor deze tijd van aanbidding en voorbede in het gebouw Dominion Center van 10:00 -12:00 uur. Het adres is Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht,
We zien er naar uit u daar te ontmoeten!


Also this year we invite the pastors of Amsterdam to have a time of joint prayer for the city. You are welcome with your partner and leaders for a time of worship and intercession in the Dominion Center from 10:00 – 12:00. Address: Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht.
We love to meet you there!

Materials Amsterdam City Consultation online

The Amsterdam City Consultation was a wonderful time with leaders from different backgrounds, churches, and ministries in Amsterdam. For all who attended the consultation and participated in the research, we provided the consultation materials, some summaries of the presentations as well as reports from the roundtables online. These can be used for your own ministry. The materials are not intended for distribution or general publication. If others are interested, to have access to these materials please send a request to info@accl.amsterdam.

Click here for the link to the materials: Materials Amsterdam City Consultation

Amsterdam City Consultation NEW DATE: APRIL 7 & 8, 2017

aconsultation-logo-black-bg

7 en 8 APRIL 2017: Amsterdam City Consulation
Op vrijdagmiddag 7 en zaterdag 8 April 2017 (ochtend en middag) organiseert het ACCL een stads consultatie voor voorgangers en leiders uit Amsterdam. Deze unieke bijeenkomst brengt leiders uit de stad samen om bemoedigd te worden met hoop van Gods Koninkrijk voor Amsterdam en rondom de vragen:

 • Waar zien we God aan het werk in de stad?
 • Wat heeft de stad nodig?
 • Wat is de huidige bijdrage van de Kerk in de stad?
 • Waar worden we door Gods Geest toe uitgedaagd?
 • Welke stappen kunnen we in de komende jaren samen nemen om hiervoor gebruikt te worden?

Er zal onderzoek worden gepresenteerd dat als basis dient voor het bovenstaande en zijn er toespraken, workshops, ronde tafel gesprekken, inspiratie- en gebedsmomenten, en gebed.
Zet dit event alvast in uw agenda. Binnenkort sturen we meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden.


April 7 and 8, 2017: Amsterdam City Consultation
On Friday afternoon April 7  and Saturday, April 8, 2017 (morning and afternoon) the ACCL organizes a city consultation for pastors and leaders from Amsterdam. This unique consultation assembles leaders from the city to be encouraged with the hope of the Kingdom for Amsterdam and to gather around questions like:

 • What is God already doing in or city?
 • What are the needs and realities of our city?
 • What is the current contribution of the Church in the city?
 • What is the challenge of the Holy Spirit for the Church in the City?
 • Which steps can we take together in the coming years in order to be used for this challenge?

There will be presentations of new research in the city that will serve as a foundation for the conversations mentioned above. There will also be keynotes, workshops, roundtable discussions, moments of inspiration and prayer.
Please reserve these dates in your calendar. More information on the program and registration fort his event will be provided soon