Start van de Kerkengids Amsterdam

Woensdag 14 april is het dan zover: de “Kerkengids Amsterdam” is online gegaan! De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de totstandkoming van deze gids. Christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel hebben wij benaderd om gegevens ten behoeve van deze gids te verstrekken.

Als vanuit een gemeenschap de desbetreffende vragenlijst is ingevuld, is dezeverwerkt in de gids. Van christelijke gemeenschappen die dit niet hebben gedaan, zijn zoveel mogelijk een aantal basisgegevens opgenomen. Ook na de publicatie is het mogelijk nadere gegevens in te vullen of wijzigingen in de gegevens te laten verwerken.

Op 14 april is de online gids met een online presentatie van start gegaan. De gids is nu life: https://kerkengidsamsterdam.nl  Voor aanmeldingen over wijzigen van informatie van / over kerken en activiteiten kan een email gestuurd worden aan kerkengidsamsterdam@gmail.com 

In het najaar organiseert ACCL een fellowship diner met daaran voorafgaand een feestelijke opening van de Gids met vertegenwoordigers van kerken, christelijke organisaties en gasten van de stad / maatschappelijk veld. We hopen dat de gids tot zegen van onze christelijke gemeenschappen in al hun diversiteit mag zijn.

De Stuurgroep van het project “Gids Christelijke Gemeenschappen inAmsterdam e.o.:

• Henk Meulink (namens de Raad van Kerken Amsterdam)

• Madelon Grant (namens SKIN, Samen Kerk in Nederland)

• Johan Roeland/ Miranda van Holland (namens de VU)

• Eunice Anita (namens Rains of Blessings for all Nations

• Piet Brinksma (namens de Amsterdam Council of Christian Leaders) en City to

City Amsterdam