Materials Amsterdam City Consultation online

The Amsterdam City Consultation was a wonderful time with leaders from different backgrounds, churches, and ministries in Amsterdam. For all who attended the consultation and participated in the research, we provided the consultation materials, some summaries of the presentations as well as reports from the roundtables online. These can be used for your own ministry. The materials are not intended for distribution or general publication. If others are interested, to have access to these materials please send a request to info@accl.amsterdam.

Click here for the link to the materials: Materials Amsterdam City Consultation

Amsterdam City Consultation NEW DATE: APRIL 7 & 8, 2017

aconsultation-logo-black-bg

7 en 8 APRIL 2017: Amsterdam City Consulation
Op vrijdagmiddag 7 en zaterdag 8 April 2017 (ochtend en middag) organiseert het ACCL een stads consultatie voor voorgangers en leiders uit Amsterdam. Deze unieke bijeenkomst brengt leiders uit de stad samen om bemoedigd te worden met hoop van Gods Koninkrijk voor Amsterdam en rondom de vragen:

 • Waar zien we God aan het werk in de stad?
 • Wat heeft de stad nodig?
 • Wat is de huidige bijdrage van de Kerk in de stad?
 • Waar worden we door Gods Geest toe uitgedaagd?
 • Welke stappen kunnen we in de komende jaren samen nemen om hiervoor gebruikt te worden?

Er zal onderzoek worden gepresenteerd dat als basis dient voor het bovenstaande en zijn er toespraken, workshops, ronde tafel gesprekken, inspiratie- en gebedsmomenten, en gebed.
Zet dit event alvast in uw agenda. Binnenkort sturen we meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden.


April 7 and 8, 2017: Amsterdam City Consultation
On Friday afternoon April 7  and Saturday, April 8, 2017 (morning and afternoon) the ACCL organizes a city consultation for pastors and leaders from Amsterdam. This unique consultation assembles leaders from the city to be encouraged with the hope of the Kingdom for Amsterdam and to gather around questions like:

 • What is God already doing in or city?
 • What are the needs and realities of our city?
 • What is the current contribution of the Church in the city?
 • What is the challenge of the Holy Spirit for the Church in the City?
 • Which steps can we take together in the coming years in order to be used for this challenge?

There will be presentations of new research in the city that will serve as a foundation for the conversations mentioned above. There will also be keynotes, workshops, roundtable discussions, moments of inspiration and prayer.
Please reserve these dates in your calendar. More information on the program and registration fort his event will be provided soon

ACCL Research project in Amsterdam

Vanaf december wordt in een research project gestart in Amsterdam in samenwerking met Bakke Graduate University (Dallas TX). Het onderzoek zoekt antwoorden op gebieden:
Het kennen van de stad: wat zijn de meest specifieke aspecten van de stad (sterktes, zwaktes, noden en cultuur) die geadresserd moeten worden in het uitreiken naar en gebed voor de stad?
De impact van de Kerk van Amsterdam op de stad: Wat is de visie op de stad en het Koninkrijk van God? Slagen we in het maken van discipelen van Jezus in de culturen van de stad? Welke relevante bedieningen zijn er vanuit het Lichaam van Christus die impact hebben op de stad?
Binnenkort ontvangt u een enquete voor dit onderzoek en wij vragen u hier van harte aan mee te werken.
De resultaten van dit project zullen worden gepresenteerd op de Amsterdam City Consultation (7 & 8 april.).


ACCL Research project in Amsterdam:
Starting in December  this year the ACCL will do a research project in Amsterdam in cooperation with Bakke Graduate University (Dallas TX). The research seeks data in two areas:
Knowing our city: what are the specific features of our city (assets, needs, culture) that needs to be addressed in reaching out to serve the city and pray for her?
The current impact of the Church in Amsterdam on the city of Amsterdam: what is the vision for the city and the Kingdom of God? Are we making disciples amongst the (sub)cultures in the city? What are the relevant ministries from the Church that impact our city?
Soon you will receive a survey for this research and we kindly request you to cooperate in this project.
The results of this research will be presented in the Amsterdam City Consultation (April 7 & 8).

Workgroup City Transformation

This workgroup exist to catalyze and encourage a holistic and transformational Kingdom vision in order to mobilize the Church in missional outreach and city transformation in Amsterdam. Organizing city research, summits, city consultation and training events.

ACCC members coordinating this workgroup are:

 • Pastor Dick Westerop
 • Pastor Moses Alagbe
 • Pastor Ibrahim Abarshi
 • Pastor Piet Brinksma