Van harte uitgenodigd om deel te namen aan de  ACCL Amsterdam City uk-flagSummit 2019 

(ook u team is welkom)

25 oktober, 9:30 – 17:00
Lokatie: Dominion Center, Ellermanstraat 30 1114 AK Amsterdam

Bedoeld voor alle pastors/voorgangers, leiders en diaconale- en missionaire werkers van kerken en christelijke organisaties in Amsterdam, en hun leiderschapsteams.

Deze Amsterdam Summit bouwt voort op de resultaten en het onderzoek van de ACCL-consultatie in Amsterdam in 2017. Het dient de visie dat het evangelie van het Koninkrijk van God zout en licht is voor een seculiere en diverse stad als Amsterdam. Het doel is om leiders van kerken, ministeries en organisaties die een hart voor de stad hebben aan te moedigen en te faciliteren, om samen te leren, samen te werken en de vruchten van de missie van God in Amsterdam te vieren.

De Amsterdam City Summit is een plek voor christelijke leiders in de stad:

  • om meer te zien van het grotere plaatje  van de inspiratie en uitwerking die  het evangelie van Jezus Christus verschillende mensen, organisaties en kerken geeft om de stad te bereiken, en te dienen
  • om geïnspireerd te worden door verhalen van leiders uit Amsterdam en van samerwerkende bewegingen  in andere steden.
  • om te leren dromen en te delen over wat het betekent om in licht en zout van Gods Koninkrijk in de stad te zijn, zodat in Amsterdam meer shalom realiteit wordt.
  • om de komende jaren in Amsterdam onze handen, harten en gebeden te verbinden voor meer vruchtbaarheid en zegen

Twee aandachtsgebieden van dit jaar: 1) het evangelie contextualiseren en 2) ernstige eenzaamheid verlichten

De leiders verzameld tijdens het ACCL-overleg in 2019 waren het erover eens dat, op basis van het gepresenteerde onderzoek van de stad, eenzaamheid (11% van Amsterdam duidt op zeer ernstige eenzaamheid en meer dan 30% lijdt aan eenzaamheid) en vervreemding van God / het evangelie van Jezus Christus ( minder dan 3,5% is actief verbonden met een kerk)  bovenaan staan op de lijst van sociale en spirituele gebrokenheid in Amsterdam. De top zal zich richten op de vraag hoe het lichaam van Christus in Amsterdam een instrument voor herstel kan worden, vooral op deze twee gebieden.

1) hoe kunnen we het goede nieuws van het evangelie contextualiseren en communiceren naar de verschillende (sub) culturen in de stad, om meer mensen te helpen volgers van Jezus te worden?
2) hoe kunnen we mensen helpen contacten te maken en betekenisvolle relaties met anderen op te bouwen om ernstige eenzaamheid in Amsterdam te verlichten?

Keynote speaker: Dr. Johannes Reimer

De hoofdspreker van de top is dr. Johannes Reimer, auteur van “Die Welt Umarmen” en andere boeken.

Dr. Johannes Reimer werd geboren in de voormalige Sovjetunie en gedurende deze periode werd hij volgeling van Christus. In 1976 verhuisde hij naar Duitsland en studeerde theologie in Wiedenest Hamburg en Fresno (VS). Hij werd predikant en richtte de missiesorganisatie LOGOS International op met een focus op Oost-Europa. In 1995 behaalde hij zijn doctor in de theologie en werd hij benoemd tot hoogleraar Missiologie aan de UNISA (Zuid-Afrika). Johannes heeft een groot hart voor kerkplanting en culturele hervorming. Hij heeft meer dan 20 boeken en verschillende artikelen geschreven. Hij is voorzitter van The Network for Education and Research in Europe (GBFE).

Het Summit Programma

Het programma omvat keynotes, lezingen, interviews en rondetafeldiscussies. Er zijn verschillende bijdragers uit Amsterdam en andere steden (waaronder uit het VK). Een globaal overzicht van het Summit-programma:

Lokatie, kosten, and registratie

De lokatie is:  Dominion Center, Ellermanstraat 30 1114 AK Amsterdam

De kosten van de summit zijn:  30,— Euro/pp, inclusief lunch en materialen.

REGISTRATIE :

Ook van harte uitgenodigd voor het ACCL Amsterdam Fellowship Dinner op de avond van 25 oktober. Dit wordt u gratis aangeboden. Klik hier voor informatie en registratie.

We zien er naar uit om u te ontmoeten op de 25 ste oktober!