Mission statement

Amsterdam City Council of Churches is a council of apostolic nature founded to serve the Church in the city out of God’s heart for the city of Amsterdam. This council mobilizes Christian leaders and churches in Amsterdam and surroundings to unite as one voice and exercise a bigger impact and influence in the city, and to create a spiritual atmosphere for the Kingdom of God in Amsterdam.


Missie

Amsterdam City Council van kerken is een raad met een apostolisch karakter opgericht om de kerk in de stad te dienen om het hart van God voor de stad Amsterdam in eenheid uit te dragen. Deze raad mobiliseert Christelijk leiders en kerken in Amsterdam en omstreken om gezamenlijk, als een stem, een grotere impact te maken en invloed uit te oefenen in de stad en zodoende een geestelijk atmosfeer te creëren voor het Koninkrijk van God in Amsterdam.