Vision and Purpose  

The vision and purpose of Amsterdam  Council of Christian Leader is based on the following three points:

 1. Stimulate friendship and offer support and advice to Christian leaders.
 2. Organize united events that make a city-wide impact:
 • Evangelistic events
 • Equipping events
 • Prayer centered events
 1. The council is purposed to communicate as one voice to the various governments and social agencies of Amsterdam. The council is a central support that provides information, fellowship and support for spiritual leaders in Amsterdam.

Visie en Doel

De visie en doel van het Amsterdam City Council is gebaseerd op een drietal punten:

 1. Het bevorderen van vriendschap en het geven van steun en advies aan christelijke leiders.
 2. Het gezamenlijk organiseren van evenementen die een impact hebben op stadsniveau o.a.:
 • Evangelistische evenementen
 • Toerustings evenementen
 • Gebeds gerichte evenementen
 1. De raad heeft als doel als een stem te communiceren naar verschillende overheids- en maatschappelijke organen in Amsterdam. De raad is een centraal punt voor informatie, fellowship en bemoediging voor geestelijk leiders in Amsterdam.