Fellowship diner – officiële presentatie Kerkengids Amsterdam

“Een geweldige mogelijkheid om de breedte en diversiteit van de Kerk in Amsterdam te leren kennen”

We nodigen u van harte uit op donderdag 4 november voor twee bijzondere aansluitende events: de officiële presentatie van Kerkengids Amsterdam en het ACCL Fellowship diner.

 

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

In deze (digitale) gids streven er naar om alle christelijke gemeenschappen  in Amsterdam en omgeving op te nemen. De Gids is sinds april online (https://kerkengidsamsterdam.nl/). Aan het tot stand komen van de kerkengids hebben diverse netwerken van kerken in de stad, Samen Kerk in Nederland en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam samengewerkt. Naast het presenteren van de gids, zullen de partners in de stuurgroep zichzelf voorstellen en iets over hun bijdrage in de stad delen. Ook zijn voor de officiële presentatie van de kerkengids vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Duivendrecht, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Een vertegenwoordiger uit het bestuur van de stad zal in gaan op het belang van samenwerking met de Kerk voor het welzijn van de stad. Dit gedeelte van het programma wordt verzorgd door de Stuurgroep Kerkengids Amsterdam.

 

Amsterdam Fellowship Diner

Sinds enkele jaren wordt door de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) een bijeenkomst met diner georganiseerd. Het doel is ontmoeting en bemoediging voor alle voorgangers en leiders van kerken en christelijke organisaties in de stad van alle stromingen en achtergronden Het Fellowship diner biedt, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, gelegenheid om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

We nodigen u van harte om aan beide events deel te nemen, maar u kunt zich ook voor één van beide inschrijven.

 

Programma

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

15:45 inloop/ registratie
16:00 Presentatie van de Kerkengids:

  • Welkom
  • Korte presentatie partnernetwerken
  • Tonen van de mogelijkheden en gebruik van de gids en het up-to-date houden ervan
  • Het doel van de gids voor zoekers, onderzoek, samenwerking, etc.
  • Het belang van samenwerking tussen stad en de Kerken

17:30 Netwerk-tijd

Fellowship Diner

18:00 Diner is er volop gelegenheid voor persoonlijk kennismaking en interactie aan de tafels.

Tijdens het diner zullen er korte momenten zijn waar iets wordt gedeeld:

  • Relevant nieuws voor de kerk in Amsterdam en enkele bemoedigende verhalen uit de stad
  • Tijd van gebed voor elkaar en voor de stad

19:45 Koffie / thee – tijd voor netwerken
20:15 einde van het event

 

Locatie

De locatie voor deze events is: Dominion Centre Ellermanstraat 30, 1114 AK, Amsterdam-Duivendrecht, (dicht bij metrostation van der Madeweg).

 

Wie is uitgenodigd?

Voor beide events nodigen we alle predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en leiders die een christelijke organisatie, netwerk of bediening leiden uit. Voor de presentatie van de Kerkengids Amsterdam zijn ook vertegenwoordigers van de partner-netwerken en sponsors van harte welkom en worden daarnaast vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Voor het Fellowship diner verwelkomen we max. 2 voorgangers/ leiders per kerk, organisatie of netwerkleidersteam en hun echtgenoten.

 

Kosten: GEEN

De officiële opening van Kerkengids Amsterdam en het Fellowship diner worden u gratis aangeboden door de ACCL. Wilt u zich vóór 28 oktober registreren, u kunt hiervoor het onderstaande formulier gebruiken.

We zien ernaar uit u te ontmoeten op donderdag 4 november.

 

Namens het ACCL-team,
Piet Brinksma, voorzitter

De Stuurgroep “Gids Christelijke Gemeenschapen in Amsterdam e.o.:
Henk Meulink, voorzitter (namens Raad van Kerken Amsterdam)
Eunice Anita (namens Stichting Rains of Blessings for All Nations)
Piet Brinksma (namens ACCL en City to City Amsterdam)
Madelon Grant (namens Samen Kerk in Nederland (SKIN))
Johan Roeland (namens Faculteit Religie en Theologie van de VU)

 

REGISTRATIE

U kunt zich registreren (bestellen van gratis tickets) voor de presentatie Kerkengids Amsterdam en het Fellowship Diner of voor deze events afzonderlijk met de volgende link:

GA NAAR REGISTRATIE

ACCL letter with advise and encouragement to churches in Amsterdam regarding corona measures

The corona measures that has been in effect since october (second partial lockdown) included strong advise for church gatherings. However, due to the dutch law and separation between chuch and state, it is an advise not law. Based on some confusion as well as some worries we compiled a letter of advise regarding the measures  as well as encouragement to be creative as churches to be a place of hope and ministy in these times.

Please find the letter below

Brief corona ACCL 2

ACCL Amsterdam Ontmoetingsdiner voor leiders 2019

De ACCL verwelkomt voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad voor een “fellowship-diner” op 25 oktober 2019. Het doel van dit diner is, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

In 2018 zijn we begonnen met het eerste ACCL Fellowship Diner en dit werd erg gewaardeerd door de deelnemende leiders. We zijn van plan om van dit diner een jaarlijks evenement te maken, waar leiders van kerken en christelijke organisaties uit alle achtergronden, netwerken en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar organiseren we ook de ACCL Amsterdam Summit 2019 gedurende de dag van 25 oktober. Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement (klik hier voor info en registratie), maar als je ervoor kiest om de Summit niet bij te wonen, ben je van natuurlijk wel harte welkom om deel te nemen aan het ACCL fellowship diner. Dit jaar is het programma als volgt:

Programma

17:00 -17:30 inloop / registratie
17:50  welkom en introductie van het programma
18:00 – 19:30 diner / persoonlijke interactie aan de tafels
19:30 -20:45

  • een korte samenvatting van de ACCL Amsterdam city Summit, acties en toekomstige stappen
  • diverse rapporten over activiteiten van kereken bewegingen en bedieningen in Amsterdam
  • uitwisseling van informatie en gebed

20:45 -21:30 tijd voor netwerken en ontmoeting
21:30 einde van het event

Locatie

Het diner wordt georganiseerd in de Dominion Center Ellermanstraat 30 Amsterdam, 1114 AK (goede verbindingen met het openbaar vervoer).

Wie is uitgenodigd

Het diner is voor predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en voor leiders die een christelijke organisatie of bediening leiden, met een visie om Amsterdam te bereiken en te dienen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Wij verwelkomen max. 2 voorgangers / leiders per organisatie en hun echtgenoten

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden als u zich vóór 20 oktober 2019 registreert – u kunt het onderstaande formulier gebruiken. We zullen tijdens het evenement de mogelijkheid bieden om een vrijwillige financiële bijdrage aan het evenement te leveren. Als uw kerk of organisatie bereid is het evenement te sponsoren, neem dan contact met ons op voor informatie. We zien ernaar uit u te ontmoeten op 25 oktober.

Het ACCL team


REGISTRATION

 

 

 

widget

Welcome at the ACCL Amsterdam leaders fellowship dinner 2018
The ACCL invites pastors and christian leaders of ministries / organizations for a city fellowship dinner on October 19, 2018. Click here for more info.

Welkom op het ACCL Amsterdam leiders ontmoetingsdiner 2018
De ACCL nodigt voorgangers een leiders van christelijk bedieningen / organisaties uit voor een ontmoeting / diner op 19 oktober 2018. Klik hier voor meer info.

Amsterdam City Consultation Materials online!
aconsultation-logo-black-bg
Check for access to the materials (click on logo)