“Een geweldige mogelijkheid om de breedte en diversiteit van de Kerk in Amsterdam te leren kennen”

We nodigen u van harte uit op donderdag 4 november voor twee bijzondere aansluitende events: de officiële presentatie van Kerkengids Amsterdam en het ACCL Fellowship diner.

 

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

In deze (digitale) gids streven er naar om alle christelijke gemeenschappen  in Amsterdam en omgeving op te nemen. De Gids is sinds april online (https://kerkengidsamsterdam.nl/). Aan het tot stand komen van de kerkengids hebben diverse netwerken van kerken in de stad, Samen Kerk in Nederland en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam samengewerkt. Naast het presenteren van de gids, zullen de partners in de stuurgroep zichzelf voorstellen en iets over hun bijdrage in de stad delen. Ook zijn voor de officiële presentatie van de kerkengids vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Duivendrecht, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Een vertegenwoordiger uit het bestuur van de stad zal in gaan op het belang van samenwerking met de Kerk voor het welzijn van de stad. Dit gedeelte van het programma wordt verzorgd door de Stuurgroep Kerkengids Amsterdam.

 

Amsterdam Fellowship Diner

Sinds enkele jaren wordt door de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) een bijeenkomst met diner georganiseerd. Het doel is ontmoeting en bemoediging voor alle voorgangers en leiders van kerken en christelijke organisaties in de stad van alle stromingen en achtergronden Het Fellowship diner biedt, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, gelegenheid om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

We nodigen u van harte om aan beide events deel te nemen, maar u kunt zich ook voor één van beide inschrijven.

 

Programma

Officiële presentatie van de Kerkengids Amsterdam

15:45 inloop/ registratie
16:00 Presentatie van de Kerkengids:

  • Welkom
  • Korte presentatie partnernetwerken
  • Tonen van de mogelijkheden en gebruik van de gids en het up-to-date houden ervan
  • Het doel van de gids voor zoekers, onderzoek, samenwerking, etc.
  • Het belang van samenwerking tussen stad en de Kerken

17:30 Netwerk-tijd

Fellowship Diner

18:00 Diner is er volop gelegenheid voor persoonlijk kennismaking en interactie aan de tafels.

Tijdens het diner zullen er korte momenten zijn waar iets wordt gedeeld:

  • Relevant nieuws voor de kerk in Amsterdam en enkele bemoedigende verhalen uit de stad
  • Tijd van gebed voor elkaar en voor de stad

19:45 Koffie / thee – tijd voor netwerken
20:15 einde van het event

 

Locatie

De locatie voor deze events is: Dominion Centre Ellermanstraat 30, 1114 AK, Amsterdam-Duivendrecht, (dicht bij metrostation van der Madeweg).

 

Wie is uitgenodigd?

Voor beide events nodigen we alle predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en leiders die een christelijke organisatie, netwerk of bediening leiden uit. Voor de presentatie van de Kerkengids Amsterdam zijn ook vertegenwoordigers van de partner-netwerken en sponsors van harte welkom en worden daarnaast vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Amsterdam, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen uitgenodigd. Voor het Fellowship diner verwelkomen we max. 2 voorgangers/ leiders per kerk, organisatie of netwerkleidersteam en hun echtgenoten.

 

Kosten: GEEN

De officiële opening van Kerkengids Amsterdam en het Fellowship diner worden u gratis aangeboden door de ACCL. Wilt u zich vóór 28 oktober registreren, u kunt hiervoor het onderstaande formulier gebruiken.

We zien ernaar uit u te ontmoeten op donderdag 4 november.

 

Namens het ACCL-team,
Piet Brinksma, voorzitter

De Stuurgroep “Gids Christelijke Gemeenschapen in Amsterdam e.o.:
Henk Meulink, voorzitter (namens Raad van Kerken Amsterdam)
Eunice Anita (namens Stichting Rains of Blessings for All Nations)
Piet Brinksma (namens ACCL en City to City Amsterdam)
Madelon Grant (namens Samen Kerk in Nederland (SKIN))
Johan Roeland (namens Faculteit Religie en Theologie van de VU)

 

REGISTRATIE

U kunt zich registreren (bestellen van gratis tickets) voor de presentatie Kerkengids Amsterdam en het Fellowship Diner of voor deze events afzonderlijk met de volgende link:

GA NAAR REGISTRATIE