Kerkengids Amsterdam is gelanceerd 14 april

Start van de Kerkengids Amsterdam

Woensdag 14 april is het dan zover: de “Kerkengids Amsterdam” is online gegaan! De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de totstandkoming van deze gids. Christelijke gemeenschappen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel hebben wij benaderd om gegevens ten behoeve van deze gids te verstrekken.

Als vanuit een gemeenschap de desbetreffende vragenlijst is ingevuld, is dezeverwerkt in de gids. Van christelijke gemeenschappen die dit niet hebben gedaan, zijn zoveel mogelijk een aantal basisgegevens opgenomen. Ook na de publicatie is het mogelijk nadere gegevens in te vullen of wijzigingen in de gegevens te laten verwerken.

Op 14 april is de online gids met een online presentatie van start gegaan. De gids is nu life: https://kerkengidsamsterdam.nl  Voor aanmeldingen over wijzigen van informatie van / over kerken en activiteiten kan een email gestuurd worden aan kerkengidsamsterdam@gmail.com 

In het najaar organiseert ACCL een fellowship diner met daaran voorafgaand een feestelijke opening van de Gids met vertegenwoordigers van kerken, christelijke organisaties en gasten van de stad / maatschappelijk veld. We hopen dat de gids tot zegen van onze christelijke gemeenschappen in al hun diversiteit mag zijn.

De Stuurgroep van het project “Gids Christelijke Gemeenschappen inAmsterdam e.o.:

• Henk Meulink (namens de Raad van Kerken Amsterdam)

• Madelon Grant (namens SKIN, Samen Kerk in Nederland)

• Johan Roeland/ Miranda van Holland (namens de VU)

• Eunice Anita (namens Rains of Blessings for all Nations

• Piet Brinksma (namens de Amsterdam Council of Christian Leaders) en City to

City Amsterdam

ACCL letter with advise and encouragement to churches in Amsterdam regarding corona measures

The corona measures that has been in effect since october (second partial lockdown) included strong advise for church gatherings. However, due to the dutch law and separation between chuch and state, it is an advise not law. Based on some confusion as well as some worries we compiled a letter of advise regarding the measures  as well as encouragement to be creative as churches to be a place of hope and ministy in these times.

Please find the letter below

Brief corona ACCL 2

ACCL Fellowship Dinner 2020 for pastors and leaders in Amsterdam

Due to the corona regulations this event will NOT take place on october 23. We will come back with a new date when we have more clarity on the regulations for larger meetings. We will keep you informed.

The ACCL welcomes pastors and leaders of Christian ministries and organizations in the city for a fellowship dinner on xxxxxxxx. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company, to strengthen the bond of unity, facilitate fellowship and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

This year we will take measures to comply with corona current corona rules.

In 2018 we started with the first ACCL Fellowship Dinner and this was deeply appreciated by the participating leaders. We want to make this dinner an annual event, where leaders from churches and Christian organizations from all backgrounds, networks, and cultures can meet each other and fellowship. t You are most welcome to join the ACCL fellowship dinner. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk-in / registration
17:30  welcome and introduction of the  program
18:00 – 19:30 diner / personal interaction around the tables
19:30 -20:45

 • a brief summary of the  ACCL activities and future steps
 • various reports on movements and ministries in Amsterdam
 • interaction  and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship
21:30 closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominion Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a Christian organization or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors/leaders per organization and their spouses

Costs

The dinner is offered to you for free when you register before xxxxxx -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a voluntary financial contribution to the event. In case your church or organization is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meeting you on October 23.

the ACCL team


REGISTRATION

Registration is not possible until a new date for the event is planned.

 

 

 

 

ACCL ontmoetingsdiner voor voorgangers en leiders in Amsterdam 2020

Vanwege de corona maatregelen, kunnen we dit event NIET door laten gaan op 23 oktober. Zodra we zicht hebben op de mogelijkheid om grotere bijeenkomsten te organiseren, zullen we een nieuwe datum voor dit event samenstellen. Blijf op de hoogte via deze website of de ACCL nieuwsbrief.

De ACCL verwelkomt voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad voor een “fellowship-diner” op XXXXX. Het doel van dit diner is, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

We zullen het event zo inrichten dat we de corona regels goed kunnen respecteren

In 2018 zijn we begonnen met het eerste ACCL Fellowship Diner en dit werd erg gewaardeerd door de deelnemende leiders. We willen van dit diner een jaarlijks evenement te maken, waar leiders van kerken en christelijke organisaties uit alle achtergronden, netwerken en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar is het programma als volgt:

Programma

17:00 -17:30 inloop / registratie
17:50  welkom en introductie van het programma
18:00 – 19:30 diner / persoonlijke interactie aan de tafels
19:30 -20:45

 • een korte samenvatting van de ACCL Amsterdam city Summit, acties en toekomstige stappen
 • enkele updates van nieuws in kerken, bewegingen en bedieningen in Amsterdam
 • uitwisseling van interactie en gebed

20:45 -21:30 tijd voor netwerken en ontmoeting
21:30 einde van het event

Locatie

Het diner wordt georganiseerd in de Dominion Center Ellermanstraat 30 Amsterdam, 1114 AK (goede verbindingen met het openbaar vervoer).

Wie is uitgenodigd

Het diner is voor predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en voor leiders die een christelijke organisatie of bediening leiden, met een visie om Amsterdam te bereiken en te dienen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Wij verwelkomen max. 2 voorgangers / leiders per organisatie en hun echtgenoten

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden als u zich vóór xxxxxxxx registreert – u kunt het onderstaande formulier gebruiken. We zullen tijdens het evenement de mogelijkheid bieden om een vrijwillige financiële bijdrage aan het evenement te leveren. Als uw kerk of organisatie bereid is het evenement te sponsoren, neem dan contact met ons op voor informatie. We zien ernaar uit u te ontmoeten op  xxxxx.

Het ACCL team


REGISTRATION

De registratie wordt weer geopend zodra een nieuwe datum is vastgesteld.

 

 

 

ACCL Amsterdam Ontmoetingsdiner voor leiders 2019

De ACCL verwelkomt voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad voor een “fellowship-diner” op 25 oktober 2019. Het doel van dit diner is, naast genieten van het eten en van de ontmoeting, om de band van eenheid te versterken, verbondenheid en uitwisseling te vergemakkelijken van nieuws en plannen die relevant zijn voor de bediening in en voor de stad.

In 2018 zijn we begonnen met het eerste ACCL Fellowship Diner en dit werd erg gewaardeerd door de deelnemende leiders. We zijn van plan om van dit diner een jaarlijks evenement te maken, waar leiders van kerken en christelijke organisaties uit alle achtergronden, netwerken en culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar organiseren we ook de ACCL Amsterdam Summit 2019 gedurende de dag van 25 oktober. Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement (klik hier voor info en registratie), maar als je ervoor kiest om de Summit niet bij te wonen, ben je van natuurlijk wel harte welkom om deel te nemen aan het ACCL fellowship diner. Dit jaar is het programma als volgt:

Programma

17:00 -17:30 inloop / registratie
17:50  welkom en introductie van het programma
18:00 – 19:30 diner / persoonlijke interactie aan de tafels
19:30 -20:45

 • een korte samenvatting van de ACCL Amsterdam city Summit, acties en toekomstige stappen
 • diverse rapporten over activiteiten van kereken bewegingen en bedieningen in Amsterdam
 • uitwisseling van informatie en gebed

20:45 -21:30 tijd voor netwerken en ontmoeting
21:30 einde van het event

Locatie

Het diner wordt georganiseerd in de Dominion Center Ellermanstraat 30 Amsterdam, 1114 AK (goede verbindingen met het openbaar vervoer).

Wie is uitgenodigd

Het diner is voor predikanten/voorgangers van kerken in Amsterdam en voor leiders die een christelijke organisatie of bediening leiden, met een visie om Amsterdam te bereiken en te dienen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Wij verwelkomen max. 2 voorgangers / leiders per organisatie en hun echtgenoten

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden als u zich vóór 20 oktober 2019 registreert – u kunt het onderstaande formulier gebruiken. We zullen tijdens het evenement de mogelijkheid bieden om een vrijwillige financiële bijdrage aan het evenement te leveren. Als uw kerk of organisatie bereid is het evenement te sponsoren, neem dan contact met ons op voor informatie. We zien ernaar uit u te ontmoeten op 25 oktober.

Het ACCL team


REGISTRATION

 

 

 

ACCL Amsterdam City Fellowship Dinner 2019

The ACCL welcomes pastors and leaders of Christian ministries and organizations in the city for a fellowship dinner on October 25, 2019. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company, to strengthen the bond of unity, facilitate fellowship and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

In 2018 we started with the first ACCL Fellowship Dinner and this was deeply appreciated by the participating leaders. We intend to make this dinner an annual event, where leaders from churches and Christian organizations from all backgrounds, networks, and cultures can meet each other and fellowship. This year we also host the ACCL Amsterdam Summit 2019 during the day of the 25th of October. You are invited to join this event (click here for info and registration), but if you chose not to attend the summit you are most welcome to join the ACCL fellowship dinner. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk-in / registration
17:30  welcome and introduction of the  program
18:00 – 19:30 diner / personal interaction around the tables
19:30 -20:45

 • a brief summary of the  ACCL Amsterdam city Summit, actions, and future steps
 • various reports on movements and ministries in Amsterdam
 • exchange of information and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship
21:30 closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominion Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a Christian organization or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors/leaders per organization and their spouses

Costs

The dinner is offered to you for free when you register before October 20, 2019 -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a voluntary financial contribution to the event. In case your church or organization is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meeting you on October 25.

the ACCL team


REGISTRATION

 

 

 

ACCL Amsterdam Pastors and Leaders Dinner 2018

The ACCL welcomes pastors and leaders of christan ministries and organisations in the city for a fellowship dinner. The purpose of this dinner is, besides enjoy the food and the company,  to strengthen the bond of unity, facilitate meeting and exchange of news and plans that are relevant for the ministry in and for the city.

We hope to shape this into a anual event where leaders from churches and christian organisations from all backgrounds, networks and cultures can meet eachother and fellowship. This year the program is as follows:

Program

17:00 -17:30 walk in / registration

17:30  welcome and introduction of the  program

18:00 – 19:30 diner / personal interaction arround the tables

19:30 -20:45

 • various reports on movements an ministries in Amsterdam
 • follow up of the  ACCL Amsterdam city consultation en future vision and plans
 • exchange of information and prayer

20:45 -21:30 time to network and fellowship

21:30 uur closure of the event

Location

The dinner will be hosted in the Dominian Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (good connections with public transport)

Who is invited?

The dinner is for pastors of churches in Amsterdam and for leaders who direct / lead a christian organisation or ministry with a vision to reach and serve Amsterdam inspired by the gospel of Jesus Christ. We welcome max. 2 pastors / leaders per organisation and their spouses

Costs

The dinner  is offered to you for free when you register before October 10, 2018 -you can use the form below. We will give the opportunity during the event to give a vollentary financial contribution for the event. In case your church or organisation is willing to sponsor the event, please connect to us for information. We look forward to meet you on October 19.

the ACCL team


REGISTRATION

ACCL Amsterdam voorgangers- & leidersdiner

De ACCL heet voorgangers en leiders van christelijke bedieningen en organisaties in de stad van harte welkom voor een fellowship diner. Het diner is bedoeld om de band van eenheid te versterken, ontmoeting en kennismaking te bevorderen, nieuws en plannen te delen en natuurlijk om gezellig en lekker te eten.

We hopen van dit event een jaarlijkse traditie te maken waarin christelijke leider van alle achtergronden, culturen en netwerken elkaar kunnen onmoeten. Het programma ziet er globaal als volgt uit

Programma

17:00 -17:30 uur inloop

17:30 uur  welkom en introductie programma

18:00 – 19:30 uur diner / persoonlijke ontmoeting rond de tafels

19:30 -20:45

 • diverse verslagen over beweging en bedieing in  Amsterdam
 • uitwerking ACCL Amsterdam city consultation en visie voor de toekomst
 • uitwisseling en gebed

20:45 -21:30 netwerk / ontmoeting

21:30 uur afsluiting

Locatie

Het diner wordt gehouden in het Dominian Center Ellermanstraat 30
Amsterdam, 1114AK Nederland. (heel goed bereikbaar met openbaar vervoer)

Voor wie

Het diner is bedoeld voor voorgangers van kerken in Amsterdam en voor eindverantwoordelijke lieders van christelijke bedieningen of organisaties met een visie voor, en dienstbaarheid aan de stad vanuit de inspiratie van het evangelie. Per kerk of organisatie max 2 leiders eventueel met hun partners.

Kosten

Het diner wordt u gratis aangeboden door het ACCL, mits u zich voor 10 oktober registreerd. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier (KLIK HIER). U wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de avond om een vrijwillige bijdrage te geven. Indien uw kerk of organisatie ACCL wil sponsoren neem dan contact met ons op, voor bank informatie.
We zien er naar uit u te ontmoeten op 19 oktober

ACCL team


Registratie

3 September 2016 ACCC fellowship ontbijt voor voorgangers (breakfast for pastors) uit Amsterdam

De ACCC nodigt voorgangers uit Amsterdam van harte uit voor een ontbijt ontmoeting in het Golden Tulip Riverside Hotel op 3 september 2016 van 9:00 – 11:00 uur. 

Eén van de speerpunten van het ACCC is het faciliteren van ontmoetingen van voorgangers in de stad. Deze ontbijt ontmoeting is bedoeld om elkaar te onmoeten, harten en visie te delen en voor elkaar te bidden. Ook zullen maken we van de gelegenheid gebruik om activiteiten en intiatieven van het ACCC in te delen. Dit onder het terwijl we genieten van een ontbijt buffet. Het ACCC biedt biedt het ontbijt gratis aan voor de senior pastor van iedere gemeente uit Amsterdam (een persoon per gemeente), voor diegenen die zich VOOR 1 september via onderstaand registratie formulief hebben opgegeven.

Het adres van de bijeenkomst is:
Golden Tulip Riverside Hotel
PROVINCIALEWEG 38
1108 AB
AMSTERDAM

We starten om 9:00 uur!


The ACCC warmly invites pastors from Amsterdam for a fellowship breakfast meeting in the Golden Tulip Riverside Hotel on September 3, 2016 from 9:00 am – 11:00 am.
On of the priorities of the ACCC is facilitating fellowship opportunities for pastors in the city. This fellowship breakfast meeting is intended to meet other pastors, to share hearts and vision and pray for each other. we also  will use the opportunity to share about upcoming events and initiatives from the ACCC. This while we enjoy having breakfast together from the buffet of the hotel. The ACCC offers the breakfast for free for the senior pastor of every church from Amsterdam (one person per church), only when you register BEFORE September 1, by using the registration form below..

The address of the meeting:
Golden Tulip Riverside Hotel
PROVINCIALEWEG 38
1108 AB
AMSTERDAM

We start at 9 am!


REGISTREER HIER | REGISTER HERE:

Opgave ontbijt bijeenkomst ACCC 3 september 2016 / Registration for breakfast fellowship meeting ACCC september 3, 2016

Ik geef me op voor de bijenkomst namens bovengenoemde gemeente: | I register myself for this meeting on behalf of my church.

Ontbijt ontmoeting voor voorgangers | Breakfast fellowship meeting for pastors

Zet alvast in je agenda…
3 september: ontbijt / ontmoetingsbijeenkomst
Op 3 september 2016 van 9:00 – 11:00 organiseert het ACCC een ontbijt bijeenkomst voor ontmoeting en bemoediging voor voorgangers uit Amsterdam. Wij nodigen u als voorganger graag uit om deel te nemen deze ontmoeting. Het wordt gratis aangeboden door de ACCC als u zich van te voren registreert per email: info@accc.amsterdam onder vermelding van: “fellowship meeting 3 september” inclusief uw naam en contactgegevens.

Save the following dates..
September 3: breakfast / fellowship meeting
On September 3, 2016 from (9:00 – 11:00) the ACCC organizes breakfast / fellowship meeting for pastors in Amsterdam. We extend this warm invitation as a pastor to join this breakfast meeting. The fellowship is without costs for those who register before Aug. 15th for this event: email: info@accc.amsterdam please mention: ”ACCC fellowship meeting September 3”, and include your contact information.
You will receive a confirmation and more information on the program and the location