uk-flag

Van harte uitgenodigd om deel te namen aan de  ACCL Amsterdam City Summit 2022  

Registratie: klik hier

(ook u team is welkom)

28 oktober, 9:30 – 17:00
Lokatie: Dominion Center, Ellermanstraat 30 1114 AK Amsterdam

Bedoeld voor alle pastors/voorgangers, leiders en diaconale- en missionaire werkers van kerken en christelijke organisaties in Amsterdam en andere steden, en hun leiderschapsteams.

Deze Amsterdam Summit is een voortzetting van eerdere summits in bouwt voort op de resultaten en het onderzoek van de ACCL-consultatie in Amsterdam in 2017. Het dient de visie dat het evangelie van het Koninkrijk van God zout en licht is voor steden als Amsterdam. Het doel is om leiders van kerken, ministeries en organisaties die een hart voor de stad samen te brengen, voor inspiratie, visie ontwikkeling, vieren van Gods werk, leren van elkaar en gesprek over samenwerking.

Thema: (Hoe) kan de stad geraakt worden door Gods Koninkrijk?

Bronnen van vernieuwing die verder gaan dan de Kerk zelf, maar die een tastbastbare zegen voor de samenleving in de stad zijn. Er zijn veel conferenties geweest over opwekking en vernieuwing van de kerk. Dit is heel kostbaar en belangrijk, maar op deze summit willen we de vraag stellen welke vernieuwing is nodig om Gods Koninkrijk tot zegen en impact van de stad te laten zijn? Viv Grigg heeft hier onderzoek naar gedaan en zal ons hiervoor een raamwerk aanreiken. Hierover zullen we met elkaar in gesprek gaan.

 Zoeken naar wegen om met relevante tereinen / thema’s van de samenleving in conversatie en actie te komen vanuit de waarden, de verzoening en de gerechtigheid van het evangelie van Gods Koninkrijk. In het tweede deel gaan we in op het verbinden van het goede nieuws met de thema’s die spelen in de stad. Als we zout en licht zijn, kan dit alleen door betrokken te zijn in belangrijke terreinen van de stad in woord en daad. Viv Grigg zal zijn ervaringen hiermee delen en ons gesprek leiden.

Dr. Viv Grigg heeft een rijke hands-on ervaring met het pionieren van bewegingen, onderzoek, en training van leiders in diverse steden in de wereld.

ONDERWIJS – GESPREK – INTERACTIE – FORMULEREN VAN ACTIESTAPPEN

Keynote speaker: Dr. Viv Grigg

De hoofdspreker van de top is dr Viv Grigg, auteur van “The Spirit of God and the Postmodern City” en andere boeken.

Viv Grigg is een Nieuw-Zeelander en een profetische stem onder de armen van de sloppenwijken, gericht op het vermenigvuldigen van kerken en organisaties in de arme wijken van Manilla, Kolkata, S.o Paulo en Los Angeles. Hij de katalysator geweest van gemeenschappen (apostolische orden) in de sloppenwijken van meer dan veertig opkomende megasteden, en startte talloze organisaties die armoede transformeren. Viv Grigg is onder meer de auteur van Companion to the Poor, Spirit of Christ and the Postmodern City, Slumdwellers’ Pedagogy. Deze zijn cruciaal geweest voor nieuwe paradigma’s van missie onder de armen in de stad, de nieuwe westerse apostolische netwerken, transformatieve stadsbrede opwekking en economisch discipelschap. Viv Grigg is professor URBAN Leadership aan de William Carey International University en initieert de MA in Transformational Urban Leadership aan universiteiten wereldwijd (www.matul.org).

Het Summit Programma

Het programma omvat keynotes, lezingen, interviews en rondetafeldiscussies.  Een globaal overzicht van het Summit-programma:

Lokatie, kosten, and registratie

De lokatie is:  Dominion Center, Ellermanstraat 30 1114 AK Amsterdam

De kosten van de summit zijn:  47, 50 Euro/pp, inclusief lunch en materialen.

REGISTRATIE :

We zien er naar uit om u te ontmoeten op 28 oktober!