Beste voorganger
Op 21-23 juni zijn duizenden christelijke leiders bijeen voor een conferentie (AMSTERDAM23) in de RAI over evangelisatie in het komende decennium. Dit event wordt gevolgd op 24 juni met een outreach in Amsterdam en een groot event (EVERYONE23) in het Olympisch stadium, waar alle christenen in Amsterdam en ons land worden uitgenodigd voor inspiratie en empowering voor evangelisatie in het Olympisch stadium in Amsterdam. Het avondprogramma in het Olympisch stadion heeft een evangelisatie karakter, waar alle Amsterdammers welkom zijn, om het evangelie te horen en God te ontmoeten.
Om u goed te kunnen informeren over deze events en hoe u als voorgangers en en uw gemeente hier deel van kan zijn en betrokken kan worden, nodigen wij u uit voor een lunch bijeenkomst op 17 mei in Van der Valk Hotel Amsterdam – Amstel, Joan Muyskenweg 20, 1096 CJ Amsterdam van 12:00 – 14:00 uur
Geef u op via het onderstaande formulier.
—–

Dear Pastor
On June 21-23, thousands of Christian leaders will gather for a conference in the RAI on evangelism (AMSTERDAM23) in the coming decade. This event will be followed on June 24 with  an outreach in Amsterdam and a big event in the Olympic stadium EVERYONE23, where all  Christians in Amsterdam and our country are invited for inspiration and empowerment for evangelism in the Olympic stadium in Amsterdam. The evening program in the Olympic stadium has an evangelistic character, where all Amsterdammers are welcome to hear the gospel and meet God.

In order to be able to inform you properly about these events and how you as pastors and your congregation can be part of and involved, we invite you to a lunch meeting on May 17 at Van der Valk Hotel Amsterdam – Amstel, Joan Muyskenweg 20, 1096 CJ Amsterdam from 12:00 pm – 2:00 pm
Register using the form below.

REGISTRATIE 17 mei