De Amsterdam23 conferentie zal 21 t/m 24 juni in onze stad plaatsvinden

Van 21 tot en met 24 juni vindt er een unieke conferentie plaats in Amsterdam: het Amsterdam23 event van Empowered21

Empowered21 is een zeer brede wereldwijde coalitie en partnerschap van een groot aantal leiders van Christelijke denominaties, organisaties en bewegingen, met het doel om samen te werken in de grote opdracht. https://empowered21.com

De visie van EMPOWERD21:

Dat iedere persoon op aarde een authentieke ontmoeting met Jezus Christus door het werk en de kracht van de Heilige Geest zou hebben in de komende decade.

De missie is om een platform te zijn die de beweging die hiervoor nodig is helpen vormgeven door zich te concentreren op vraagstukken waar de beweging mee wordt geconfronteerd en generaties te verbinden voor de zegen van samenwerking en overdracht tussen de generaties. 

Wat betekent deze visie voor Amsterdam?

Als christenen in Amsterdam delen we het verlangen dat iedere bewoner van de stad Jezus zou mogen ontmoeten en leren kennen. Als we naar de huidige realiteit kijken, waarbij naar schatting slechts 3-4% van de bewoners actief betrokken zijn bij een kerk of christelijke gemeenschap, dan kunnen we alle impulsen van hoop, inspiratie, strategie en hulp gebruiken. Als vertegenwoordigers van netwerken en kerken in de stad geloven we dat Amsterdam23 niet een event is die toevallig in onze stad wordt gehouden, maar dat het een zegen en katalyserend moment kan zijn voor een doorgaande beweging van missionaire vrucht in de stad. Het gaat daarbij er niet alleen om een focus op een conferentie op zich, maar om samen in een beweging van missionaire groei in de komende jaren.

Wat gaat er gebeuren van 21- 24 juni?

Allereerst is de van 21 – 23 juni een conferentie in de RAI waar 5000 – 7000 christelijke leiders, evangelisten en zendelingen van alle delen van de wereld verwacht worden. Het programma biedt inspiratie, uitwisseling en interactie over samenwerking, strategie, innovatie voor vruchtbare evangelisatie in het komende decennium door workshops en talloze rondetafelgesprekken. Registreer: https://amsterdam2023.com

Op zaterdag 24 juni is er een dag van outreach waar duizenden deelnemers aan de conferentie en gelovigen uit Nederland worden gemobiliseerd in Amsterdam. In de middag en avond is er een event in het olympisch stadion, waar naast de conferentiedeelnemers duizenden mensen worden verwacht, gelovig en niet gelovigen. Registreer (gratis): https://everyone2023.com

Hoe kan dit waardevol voor ons zijn in Amsterdam?

We hebben alle mogelijke inspiratie, wijsheid en strategie nodig om de enorme uitdaging om mensen in Amsterdam kennis te laten maken met Jezus en Zijn Koninkrijk. Daarom nodigen we alle leiders  van het lichaam van Christus die hierover meer willen leren op om deel te nemen aan de conferentie in de RAI. We zullen ook in het programma ronde tafel gesprekken voor Amsterdamse deelnemers te hebben waarin we kunnen spreken over wat we ontvangen hebben door de conferentie en hoe we dit kunnen toepassen in onze stad. 

Het feit dat er zoveel gepassioneerde christenen naar Amsterdam komen, die ook willen uitreiken naar de Amsterdammers is geeft een mogelijkheid om op 24 juni de hele stad de liefde van Christus te laten ervaren, door mede vorm te geven aan de dag van outreach en het momentum te gebruiken om de komende jaren door te gaan met samen wegen te vinden om Amsterdammers (opnieuw) de kans te geven Jezus te leren kennen.

TRAINING: Hoe kunnen we ons voorbereiden?

Deze voorbereiding is niet slechts voor het event Amsterdam23 maar heeft een uitwerking die heel kostbaar is voor ons als lichaam van Christus in de stad 

Er zullen diverse trainingen worden aangeboden voor Amsterdamse christenen om getraind te worden om hun getuigenis en hun geloof te delen met anderen, gecombineerd met gebedsavonden voor de stad. Trainingen die er tot nu toe beschikbaar zijn:

Er zullen ook trainingen beschikbaar komen voor nazorg aan nieuwe gelovigen, of zoekers. Hoe kun je als kerk / gemeenschap een plek zijn waar nieuwe gelovigen kunnen worden opgevangen, en worden ondersteund in verder leren ontdekken wat het evangelie is, hoe ze Jezus kunnen volgen en ingebed kunnen worden in de geloofsgemeenschap. Binnenkort meer data en info over de trainingen.

OUTREACH Amsterdam23 op 24 juni: overal in de stad is de liefde van Christus zichtbaar en voelbaar

Vanaf ca 14:00 uur zal in het Olympisch stadion een groot event plaatsvinden, waarbij het avond programma een evangelisatie karakter zal hebben.

In de ochtend en begin van de middag zullen er twee soorten uitreiken plaats:

  • tientallen groepen deelnemers van de conferentie aangevuld met gelovigen uit de stad en het land zullen in diverse lokaties in de stad aanwezig zijn, om te bidden voor de stad, gesprekken met mensen voeren, de liefde van Christus tonen, voor mensen bidden en mensen uitnodigen voor het olympisch stadion event in de middag / avond. De groepen functioneren onder leiding van lokale (Amsterdam / Nederland) coördinatoren die de weg in Amsterdam en haar cultuur kennen.
  • kerken / christelijke organisaties in Amsterdam kunnen in de ochtend en begin van de middag activiteiten organiseren die passen bij hun manier van missionair uitreiken en die gebruik maken van de hulp van vele beschikbare deelnemers aan Amsterdam23 vanuit alle regios van de wereld. Je kan hierbij denken aan uitdelen van voedsel, kinderspeelgoed, kleding, sporten met jongeren, kinder – jeugd events, podium outreach, schoonmaken van de buurt, buurtlunch, folderen van wijken voor diensten van de kerk, gesprekken in de buurt, plekken waar voor mensen gebeden kan worden, etc. etc. Iedere (groep van) kerk(en) kan (kunnen) een evenement aanmelden en verzorgen, Amsterdam23 zorgt dat er deelnemers van Amsterdam23 ter plekke komen om te helpen. Kerken / lokale organisaties in Amsterdam nemen initiatief en doen een briefing voor de deelnemers. Dit is een unieke gelegenheid om een hele groep gemotiveerde en dienende mensen in te zetten voor Gods werk in de stad. Onze droom is dat er overal in de stad mensen de liefde van Christus zullen ervaren

Gastvrije liefde en gebed: Als Kerk in Amsterdam zijn mogen we de unieke Amsterdam23 conferentie van Empowered21 in onze stad verwelkomen, met onze gastvrijheid en liefde. Allereerst kunnen we voor de duizenden mensen die komen bidden, voor veilige reizen, Gods spreken en zegen op hun verblijf. We kunnen ook bidden voor het spreken van God tot alle deelnemers voor de komende 10 jaar, over roeping, strategie en samenwerking die helpen om het Goede Nieuws van het Evangelie bij zoveel mogelijk mensen in deze wereld binnen te laten komen.

Dienstbaarheid / vrijwilligers: er zijn vele vrijwilligers nodig. Het mobiliseren van vrijwilligers voor deze 4 dagen is een grote zegen voor de organisatoren van de conferentie en voor de deelnemers.

Outreach groepsleiders: door zoveel mogelijk Amsterdamse christenen te recruteren en aan te melden als groepsleiders voor de ochtend outreach op 24 juni.

Outreach events organiseren: de kans te benutten om een missionair event te organiseren zodat over heel Amsterdam een scala van expressies van Gods liefde en genade te beleven is.

Er wordt gewerkt aan een website waar vrijwilligers, outreach groepsleiders en outreach events kunnen worden opgegeven. We sturen hierover binnenkort een email aan alle kerken.