Deze korting is alleen voor diegene die namens een kerk, organisatie of bediening in de stad een onderzoeksequete hebben in gevuld. U heeft aan het einde van deze enquete een kortingscode ontvangen. Onder het kopje registratie vindt u de tickets voor de consultatie. Kies een van de twee tickets met het kopje Korting Ticket. U kan kiezen uit een ticket voor 1 of voor 2 dagen.

Nadat uw ticket heeft geselecteerd wordt u gevraagd om een kortingscode, vul hier de code die u heeft ontvangen bij het invullen van de enquete in.

VOORWAARDEN;

Het recht op korting geldt voor 1 persoon namens de kerk, organisatie of bediening waarvoor een enquete is ingevuld. De korting is niet overdraagbaar aan anderen buiten deze organisatie. Maak de kortingscode niet publiek en geef hem niet door aan derden.

Het recht op de korting vervalt als de enquete niet geheel is ingvuld.

Het ACCL zal toezien op juist gebruik van de kortingscode. Bij onjuist gebruik, heeft ACCL het recht op het volledige ticket bedrag.

Ga terug naar de consultatie website: klik hier.