ACCL onderzoeksproject in Amsterdam

Vanaf december wordt door ACCL in een research project gestart in Amsterdam in samenwerking met Bakke Graduate University (Dallas TX). Het onderzoek zoekt antwoorden op gebieden:
De impact van de Kerk van Amsterdam op de stad: Wat is de visie op de stad en het Koninkrijk van God? Slagen we in het maken van discipelen van Jezus in de culturen van de stad? Welke relevante bedieningen zijn er vanuit het Lichaam van Christus die impact hebben op de stad?

De equete is beschikbaar en we nodigen iedere kerk, bediening en organisatie die betrokken is bij het uitreiken naar Amsterdam uit om mee te doen met dit onderzoek. Mocht u nog geen email met uitnodiging hebben gehad, vraag deze aan d.m.v. onderstaand formulier.
De resultaten van dit project zullen worden gepresenteerd op de Amsterdam City Consultation (7 & 8 april.), klik hier voor meer informatie.


ACCL Research project in Amsterdam

In December the ACCL will launch a research project in Amsterdam in cooperation with Bakke Graduate University (Dallas, TX). The study seeks answers to areas:u
The impact of the Church of Amsterdam City: What is the vision for the city and the kingdom of God? Do we succeed in making disciples of Jesus in the cultures of the city? What are the relevant ministries from the Body of Christ that have an impact on the city?

The survey is available and we invite every church, ministry, and organization that is involved in reaching out to Amsterdam to participate in this study. Should you have any e-mail invitation, request them by using the form below.
The results of this project will be presented at the Amsterdam City Consultation (7 and April 8.) Click here for more information.

Doe mee / Participate!

Uw bijdrage in de stad is kostbaar in het Koninkrijk van God en belangrijk voor ons onderzoek naar de overall invloed die we als Kerk van Christus mogen hebben in de stad. We nodigen u van harte uit om mee te doen met het onderzoek en de enquete aan te vragen. /

You contribution to the city is priceless in the Kingdom of GOd and important for our research on the Impact of the influence we have as the Church of Christ in the city. We extend a heartfelt invitation to join this resuearch by requesting the online survey.

Formulier voor aanvraag om mee te doen met de Amsteram Koninkrijk Invloed Enquete van het ACCL.
/ Form for request of participation with the Amsterdam Kingdom Impact Survey.

Stuur me de link toe voor het meedoen met deze enquete namens de deze gemeente / organisatie / bediening.
Please send me a link for the survey on behalf of this church / organization/ ministry.

ACCL zal checken of de enquete nog niet namens deze organisatie is ingestuurd. / The ACCL will check if the survey is not submitted yet for this organization.

Dank voor uw interesse./ Thanks for your interrest!